Pred Vami je spletni portal za naročanje izdelkov, ki jih dobavlja podjetje EMEA d.o.o.. Izjavljamo, da je to portal za posredovanje seznama naročenih izdelkov in ne spletna trgovina in, da so cene, ki so navedene ob izdelkih informativne in brez DDV. Ob zaključku naročila se izračunata tudi informativna skupna vrednost naročila in davek na dodano vrednost (DDV).

Cene, ki bodo na izdanem računu se določijo v skladu s sklenjeno in veljavno prodajno pogodbo ter glede na uradni veljavni cenik. V sklenjeni in veljavni prodajni pogodbi so opisani tudi roki in pogoji dobave ter vračila izdelkov.

Za Vaše zaupanje se Vam najlepše zahvaljujemo.

Best sellers
close